Styrelse Västerås Citysamverkan

Ordförande:
Karl Ternemo, Castellum

Vice ordförande:
Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Ledamöter:
Bo Eriksson, H&M
Mats Eriksson, Kungsleden
Lucie Ukvitne, Amaryllis
Magnus Odeen, Frank Gruppen

Suppleanter:
Jens Halvarsson, Heapp

Adjungerad:
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan AB
Carl Arnö, Stadsbyggnadsdirektör
Hans Näslund, Direktör Teknik och fastighetsförvaltningen
Pia Nordstedt, Invest Västerås
Lars Toll, NCM Development
Christer Sundbom, Stadsrum AB
Johanna Areskoug, Real Value Management

Styrelse Västerås Cityförening

Ordförande:
Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Vice ordförande:
Bo Eriksson, H&M

Ordinarie ledamöter:
Georgios Nerantzidis, FrontRow
Karin Widell, Klippstugan

Suppleanter:
Andreas Demir, Mocca Deli
Arman Persiano, Harmoniq

Adjungerad:
Maria Fors, Västerås Citysamverkan AB

Föreningen Fastighetsägarna Västerås City

Möte minst 2 ggr per år.
Ledamöter
Karl Ternemo, Castellum
Jens Halvarsson , Stadsrum fastigheter
Marika Wodzinski, Kungsporten

Adjungerade
Maria Fors
Lars Toll

Utökad styrelse i Västerås Citysamverkan

Möte två ggr per år.
Samma som VCS AB:s styrelse samt stadens högsta ledningen av politik och tjänstemän.

Staffan Jansson, Kommunstyrelsens ordförande (s)
Elisabeth Unell, Oppositionsråd (m)
Helene Öhrling, Stadsdirektör
Christin Tjärnheden, Direktör för strategisk samhällsutveckling
Lenny Hallgren, Direktör för kultur, idrott, fritid och förebyggande
Eva Lilja, Näringslivsdirektör