Styrelse Västerås Citysamverkan

Ordförande:
Karl Ternemo, Castellum

Vice ordförande:
Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Ledamöter:
Bo Eriksson, H&M
Lucie Ukvitne, Amaryllis
Thomas Lundin, Kungsleden

Suppleanter:
Christer Sundbom, Stadsrum FatigheterAB

Adjungerad:
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan AB
Carl Arnö, Stadsbyggnadsdirektör
Hans Näslund, Direktör Teknik och fastighetsförvaltningen
Pia Nordstedt, Invest Västerås
Lars Toll, NCM Development
Johanna Areskoug, Real Value Management

Styrelse Västerås Cityförening

Ordförande:
Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Vice ordförande:
Bo Eriksson, H&M

Ordinarie ledamöter:
Georgios Nerantzidis, FrontRow
Karin Widell, Klippstugan
Anna Goffrich, Taste N More

Suppleanter:
Andreas Demir, Mocca Deli
Arman Persiano, Harmoniq
Magnus Odeen, Let med be Frank

Adjungerad:
Maria Fors, Västerås Citysamverkan AB

Föreningen Fastighetsägarna Västerås City

Möte minst 2 ggr per år.

Ordförande:
Karl Ternemo, Castellum

Ledamöter
Thomas Lundin, Kungsleden
Tariq Boholm, Klövern
Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer
Christer Sundbom, Stadsrum Fastigheter AB
Marika Wodzinski, Fastighetsförvaltningsaktiebolaget Kungsporten

Styrelsesuppleanter
Johanna Areskoug, Real value management
Jimmie Almerg, Länsförsäkringar
Christiab Brobeck, Aroseken
Håkan Andreasson, Bostjernan

Adjungerade
Maria Fors
Lars Toll

Utökad styrelse i Västerås Citysamverkan

Möte två ggr per år.
Samma som VCS AB:s styrelse samt stadens högsta ledningen av politik och tjänstemän.

Staffan Jansson, Kommunstyrelsens ordförande (s)
Elisabeth Unell, Oppositionsråd (m)
Helene Öhrling, Stadsdirektör
Christin Tjärnheden, Direktör för strategisk samhällsutveckling
Lenny Hallgren, Direktör för kultur, idrott, fritid och förebyggande
Eva Lilja, Näringslivsdirektör