Styrelse Västerås Citysamverkan

Ordförande:
Karl Ternemo, Castellum

Vice ordförande:
Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Ledamöter:
Bo Eriksson, H&M
Mats Eriksson, Kungsleden

Suppleanter:
Jens Halvarsson, Heapp

Adjungerad:
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan AB
Hans Näslund, Direktör Tekniska Fastighetsförvaltningen
Vesna Kranjec, Bygglovschef
Lars Toll, NCM Development

Styrelse Västerås Cityförening

Ordförande:
Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Vice ordförande:
Bo Eriksson, H&M

Ordinarie ledamöter:
Georgios Nerantzidis, FrontRow
Karin Widell, Klippstugan

Suppleanter:
Gillis Wissing, Wissings Guld
Arman Persiano, Harmoniq

Adjungerad:
Maria Fors, Västerås Citysamverkan AB

Föreningen Fastighetsägarna Västerås City

Möte minst 2 ggr per år.
Ledamöter
Karl Ternemo, Castellum
Jens Halvarsson , Stadsrum fastigheter
Marika Wodzinski, Kungsporten

Adjungerade
Maria Fors
Lars Toll

Utökad styrelse i Västerås Citysamverkan

Möte två ggr per år.
Samma som VCS AB:s styrelse samt stadens högsta ledningen av politik och tjänstemän.

Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande (s)
Elisabeth Unell, Oppositionsråd (m)
Bo Dahllöf, stadsdirektör
Karin Hjerpe, Hållbarhetsdirektör och vice stadsdirektör
Anders Lerner, Kultur –fritids och idrottsdirektör
Eva Lilja, Näringslivsdirektör
Per Olof Rask, Värna Västerås