Om Västerås

Här finner du en del länkar relaterade till Västerås.

Västerås Stad

Västerås stads officiella webbplats. Syftet med webbplatsen är tillhandahålla information och tjänster till medborgaren på ett enkelt och lättillgängligt sätt.
Webbplatsen ska också bidra till ökad insyn i stadens verksamhet samt främja dialogen mellan de förtroendevalda och medborgarna.
www.vasteras.se

Västerås Marknad & Näringsliv

Västerås Marknad & Näringsliv jobbar med att marknadsföra Västerås genom; att öka privatresandet till Västerås, att öka antalet offentliga och privata möten (konferenser, kongresser, affärsrelaterade mässor och evenemang), att öka antalet publika evenemang som förläggs i Västerås samt att bidra till att Västerås attraktionskraft förstärks i enlighet med stadens vision. Vi arrangerar även Västerås Cityfestival, Västerås Skärgårdsdagar och Finbilscruisingen under Västerås Summer Meet.
www.visitvasteras.se