Här hittar du information kring rådande läge ang. Coronaviruset

För att underlätta för er att hitta relevant information så har vi samlat ett antal länkar med nyttig information angående det rådande läget kring coronaviruset. Du kan alltid ringa den öppna telefonlinjen med frågor gällande coronaviruset – 113 13.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även följande:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, bör avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Om du har vistats i några av de områden som drabbats av coronaviruset (Italien, Österrike/Tyrolen, Sydkorea, Kina, Iran) de senaste två veckorna eller varit i nära kontakt med personer som besökt dessa områden ber vi dig stanna hemma.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit.
  • Måste du hosta eller nysa, gör det i armvecket eller i en näsduk.

Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. För aktuell information om läget besöker du Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk ovan.

___________

Nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten 1/4:

Idag kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Läs det i sin helhet i bifogad pdf:

https://www.vasterascity.com/wp-content/uploads/2020/04/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

___________

Invest Västerås förstärker upp kapaciteten att ta emot frågeställningar från företag kring Corona!

För generell information kring Corona så hänvisas alla företag till www.verksamt.se som har bra information till företagen som uppdateras kontinuerligt. Invest Västerås kommer dessutom att synliggöra för företag att de kan få hjälp med att slussas till rätt organisation/aktör/förvaltning/myndighet när de har frågor gällande Corona och deras företagande.

Vill ni själva kontakta Invest Västerås eller hänvisa något företag till dem så använd gärna deras generella mail invest@vasteras.se eller ring på 021-39 00 03.

___________

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Redan meddelade ansökningar
För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.
I frågor och svar nedan kan du läsa vilka som räknas som deltagare vid olika sammankomster och tillställningar.

Polisens möjligheter att agera
Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst
Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning
Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet
Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

___________