City-Akademin

ESF projektet är avslutat med ett gott resultat. Här kan ni läsa rapporten av Rudolf Antoni (öppnas i nytt fönster som PDF). Vi slutar inte här utan fortsätter så klart vårt arbetet mot ”att bli bäst på bemötandet” i Västerås City mot, vision 2026.

City-Akademin är ett EU finansierat projekt innom Europeiska Socialfonden

”I vår upplevelse av en stad är det människorna som gör skillnad! Därför vill vi i Västerås City bli bäst på bemötande.”
Maria Fors VD, Västerås Citysamverkan

EU-miljoner ska stärka cityhandeln!
Utveckling och omställning –ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås City.
Det närmaste året kommer 68 företag inom Västerås City att tillsammans storsatsa på kompetensutveckling. Projektet genomförs av Västerås Citysamverkan och är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet är att genom kostnadsfria utbildningar stärka företagens och medarbetarnas konkurrenskraft samt öka kunskapen inom områden som jämställdhet och tillgänglighet.

Detta gör vi för att bättre kunna möta behov, se möjligheter och ge service. Därmed skapas förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling i ett allt mer attraktivt Västerås City.

Medarbetare som blir mer kompetenta inom sina respektive områden får både ökad rörlighet och nya idéer. Med ökad kompetens och bättre förståelse för den snabba utveckling som sker inom handels- och servicesektorn kommer de också att kunna utveckla de företag där de är verksamma.

Genom att samarbeta kring utveckling av Västerås City stärks också synergierna mellan företagen vilket i förlängningen utvecklar regionen som Västerås City är en del av. Dessutom stärks Västerås Citys position i regionen.
Läs mer här