Besöksmätning i Västerås City

2 november 2015
Grönt Ljus för besöksmötning i Västerås!
Läs Datainspektionens beslut här!

Datainspektionen konstaterar att de åtgärder som Västerås Citysamverkan AB vidtagit och avser att vidta enligt den redovisade åtgärdsplanen är tillräckliga för att komma till rätta med de brister i bolagets behandling av personuppgifter vid användning av systemet IOPS i Västerås Citykärna som Datainspektionen påtalade i sitt beslut den 22 juni 2015 (dnr 2729-2014).

Västerås Citysamverkan utför mätningar av besöksstatistik i centrum. Syftet är att få bättre kunskap om gång- och cykelflöden och därigenom kunna vidta rätt åtgärder för utvecklingen av city. Mätningen sker genom anonymiserad registrering av wifisignaler från mobiltelefoner och datorer.

Västerås Citysamverkan och Bumbee Labs har svarat Datainspektionen hur systemet för besöksräkning ska anpassas för att vara tillåten med hänsyn till personuppgiftslagen, det vill säga i enlighet med Datainspektionens beslut. Systemet är nu utformat så att enskildas rörelser i Västerås Citykärna inte kan kartläggas. Uppgifter som kan hänföras till enskildas mobiltelefoner eller liknande utrustning raderas direkt efter den registrering som behövs för att ta fram statistik över hur många personer som passerar vid en viss position. Endast avidentifierad statistisk information kvarstår, som exempelvis antal passager förbi en viss geografisk position och så kallade heat maps. Västerås Citysamverkan har även inkommit med förslag på hur utformning av text och bild för skyltar som ska informera besökare i city om besöksmätningen.

Västerås Citysamverkan AB. Orgnr: 556542-7456 är personuppgiftsansvarig (PUA)
Smedjegatan 15, 722 10 Västerås. Kontaktperson: Maria Fors vd/cityledare 021-448 03 00, 070-53253 30. Mail: maria.fors@vasterascity.com

Bumbee Labs AB. Orgnr 556845-1198 är personuppgiftsbiträde (PUA)
Box 7748, 103 95 Stockholm. Kontaktperson: Staffan Liljestrand grundare/styrelseordf. 070-542 01 90. Mail: staffan.liljestrand@bumbeelabs.se

Endast Bumbee Labs får tillgång till informationens som högst tillfälligt sparas i några sekunder endast för att bestämma position.

skarmavbild-2016-11-02-kl-15-44-37