Arbetsområden

Förnyelse av gator och torg

 • Arbete med nya stråk i ex. Gå-City projektet inklusive upprustning av varutunnel och öka markvärmen
 • Öppning av Domkyrkoesplanaden Smedjegatan, Sturegatan mfl
 • Mötesplatser
 • Parker, grönt och skönt
 • Lek och konst i City

 

Vårda och Värna City

 • Renhets och skräpprojekt likt ”kåta råttan”, fimpprojekt mm
 • Stoppa klottret
 • Minska brottsligheten
 • Öka tryggheten, unga i City
 • Öka miljö-och energikunskapen och bidra till minskad miljöpåverkan
 • Öka stoltheten för city

 

Tillgänglighet och skyltning

 • Parkeringsledningssystem
 • Gemensam Handlingsplan parkering, staden, fastighetsägare, handel mfl
 • Hänvisningsskyltar vid cykelbanor
 • Gång, cykel, kollektivtrafik, bilar, bla ”Smartkoll” (utökad busstrafik).
 • Öka cykelparkering, cykelstråk, cykelapp mm.
 • Bredda gångstråk, införa gångtrafiksgata (kvartersgata)
 • Öppning av Domkyrkoesplanaden,
 • Förbud mot trottoarpratare samt jobba med ökning av tillgängligheten vid alla
  ombyggnader av fastigheter, gator och torg.