Affärside

Västerås och dess stadskärna ska erbjuda människorna i hela Mälardalen det bästa utbudet av bostäder, butiker, mötesplatser, kultur och nöjen.

 

Vision

  • Västerås Citysamverkans vision är att arbeta ”För Sveriges bästa City”
  • Målet är att skapa en stadskärna där alla trivs, träffas och njuter av livet.
  • Tillsammans skapar vi den bästa detaljhandelns- och servicemixen.
  • Upplevelserna, bemötandet, tillgängligheten, miljön och tryggheten gör att fler människor vistas i city
  • Ambassadörskapet och stoltheten för staden sprids genom både enskilda människor, företag och medier.
  • Genom samverkan, engagemang och handlingskraft kan vi göra ”det omöjliga möjligt”

För att nå visionen planeras arbetet efter stretchmål , delmål och årliga verksamhetsmål, där visionen är inspirationskällan. Förutom nuvarande arbetsområden skall fokus vara inställt på affärsidén och att kommunicera den till marknaden.