Västerås Citysamverkan

Västerås och dess stadskärna ska erbjuda människorna i hela Mälardalen det bästa utbudet av bostäder, butiker, mötesplatser, kultur och nöjen.

1997 gick Västerås Cityförening och Fastighetsägarna i city samman och bildade ett gemensamt bolag, Västerås Citysamverkan AB. Vår uppgift är att stärka Västerås city inom olika områden. Samverkan sker i hög grad med Västerås stad bland annat genom olika arbetsgrupper där representanter för bolaget, kommunen och andra intressenter finns representerade.

Vi är en remissinstans för planer som gäller Västerås city och remisser sänds från kommunen, landstinget, länsstyrelsen med flera.

Vi arbetar även med att arrangera olika evenemang i city. Evenemangen drivs antingen som egna projekt eller i samarbete med andra. Samarbetet med lokala föreningar har ökat under de senaste åren.