Utställning: Lotta Andersson

Plats: Västerås Konstmuseum
Datum:

Evenemangsdatumet har passerat
Lotta Antonsson är en av svensk samtidsfotografis viktigaste frontfigurer och har i snart 30 år rönt stora framgångar internationellt. I utställningen på Västerås konstmuseum ligger fokus på den rumsliga kontexten – museets salar och upplevelsen mellan verk och rum, betraktarens rörelse genom utställningen och rummens platsspecifika förutsättningar. En helhetsupplevelse som inkluderar både äldre och nya verk där egenproducerade fotografier och collage nu integreras i större kontext med funna ting, speglar, naturmaterial och ”referensmaterial” från den egna samlingen av böcker, bilder, och texter.

Relaterade inlägg