Stora torget och Bondtorget – så här är det tänkt

Plats: Västerås City
Datum:

Evenemangsdatumet har passerat

Stora torget och Bondtorget – så här är det tänkt

Västerås står inför att bygga om stadens kanske viktigaste torg – Stora Torget och Bondtorget. Arbetet med utformningen har pågått under större delen av 2018 och har resulterat i ett konkret förslag. Det har tagits fram i en intensiv dialog med tjänstemän, politiker och allmänhet i Västerås.

Presentation av Gestaltningsprogrammet Punkt 21/3 och 23/3 kl 11–15
Gestaltningsprogrammet kommer att finnas tillgängligt på Stadsbiblioteket, på Konstmuséet och i stadshusentrén. Den 21/3 och 23/3 kl 11–15 hålls presentation av förslaget i Punkt tillsammans med representanter från Västerås stad. Passa på att ställa frågor. Välkomna.

Läs mer om gestaltningsprogrammet här >>>

Relaterade inlägg