Sjung i kyrkan – Riksfest 2018

Plats: Domkyrkan och Västerås City
Datum:

Evenemangsdatumet har passerat

Riksfest 2018 i Östersund 2–4 februari blev en succé i en gnistrande vacker vinterstad. Fortfarande återstår festen i Västerås 11–13 maj. Sedan 1927 har många tusen kyrkokörsångare samlats till Sveriges Kyrkosångsförbunds riksfester på olika håll i landet. Stora och små körer, och även enskilda sångare, kommer samman i en mäktig sånggemenskap. Senast det begav sig, 2015, samlades över 1100 körsångare.

Utöver repetitioner, konserter och gudstjänster blir det festkväll, verkstäder och lokala arrangemang. Riksfestkören medverkar i två gudstjänster, dels i en musikgudstjänst på lördagskvällen, dels i högmässan på söndagen. Dessutom kan det bli lokala sångevenemang.

Läs mer på: facebook.com/riksfestvasteras

Arrangörer
Sveriges Kyrkosångsförbund har arrangerat riksfester sedan 1927. Under 2018 i samarbete med Sensus samt Östersunds församling respektive Svenska kyrkan Västerås och Västerås stift .

Relaterade inlägg