#rentvästerås


I år kommer Västerås stad tillsammans med lokala aktörer att genomföra ett stort antal insatser för att minska nedskräpningen i Västerås. Genom hashtagen #rentvästerås kommer allt som händer under året kunna följas i sociala medier.

Cigarettfimpen är skräpets värsting. Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs årligen runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige. Det många inte vet är att cigarrettfiltret är gjort av plast som bryts ned till mikroplast när det hamnar i miljön. Många känner inte heller till att fimpar som hamnar i dagvattenbrunnarna i Västerås förs vidare direkt ut i Mälaren, som vi tar vårt dricksvatten från.

Sommaren 2019 började nya regler om rökfria utomhusmiljöer gälla. Bland annat är det nu förbjudet att röka på uteserveringar, busshållplatser och vid entréer till rökfria miljöer. Det får inte heller finnas askkoppar på dessa platser, vilket har lett till att nedskräpningen av fimpar på gator och torg har ökat. För att lösa problemet kommer allmänna askkoppar placeras ut på tillåtna platser.

När värmen återvänder ökar också nedskräpningen av engångsmaterial och förpackningar som följer med när västeråsarna tar med sig mat och dryck ut. Tyvärr lämnar många kvar sitt skräp om det är fullt i närmaste sopkärl, istället för att ta med sig skräpet hem eller till ett annat sopkärl. I city är nedskräpningen som störst inom cityringen, där flera av sopkärlen är underdimensionerade och slitna. Under året kommer bättre och synligare sopkärl börja placeras ut.

Nedskräpning är något varje västeråsare själv kan göra något åt – det är bara att låta bli att skräpa ner. Det finns också västeråsare som väljer att göra mer genom att föregå med gott exempel och plocka upp andras skräp. Under året kommer ett flertal nationella och lokala skräpplockarevenemang att genomföras både för barn och vuxna i Västerås.

_____________________________

Nedskräpning är ett problem som rymmer hela hållbarhetsbegreppet. Skräpet påverkar miljön genom läckage av skadliga ämnen, genom att både djur och människor skadas av skräp och genom att det upplevs som fult och störande. Det påverkar ekonomin genom att det kostar att städa upp och det påverkar sociala aspekter genom att nedskräpade miljöer lätt blir otrygga och vandaliserade miljöer. All nedskräpning i Sverige är förbjuden.

_____________________________

Läs mer om projektet på
https://vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/rent-vasteras.html

Relaterade inlägg