Local is the new black – 2020

Plats: Västerås City
Datum:

De senaste åren har diskussionen kring förändrade konsumtionsmönster, hållbar handel, lokala butiker och pressade marginaler intensifierats. Framförallt i samband med Black Friday. 2019 lanserades Local is the new Black där 29 stadskärnor gick samman i en kampanj för att lyfta sina lokala butiker och premiera kunderna i stadskärnor runt om i landet. I år kör vi igen! Mer information kommer här…

Relaterade inlägg